22 kwietnia Radosław Maj i Wojciech Konecki z APPLiA Polska spotkali się z dyrekcją dwóch departamentów w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (Departament Przemysłu i Innowacji, Departament do spraw Europejskich). Podczas rozmów przedstawiciele Związku przedstawili wkład przemysłu AGD w krajową gospodarkę oraz zwrócili uwagę na wyzwania stojące przez polskim przemysłem AGD w świetle rozpoczynającej się 1 stycznia 2025 r. półrocznej prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.