23 kwietnia Wojciech Konecki wziął udział w V Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym TOGETAIR. Wydarzenie to ma na celu łączenie polskich, europejskich i międzynarodowych podmiotów, w szczególności administracji rządowej, samorządów, instytucji naukowych, biznesu, organizacji pozarządowych oraz mediów na rzecz ochrony środowiska, osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wspierania celów zrównoważonego rozwoju.

Prezes Zarządu APPLiA Polska był uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. „Neutralność klimatyczna i nowe technologie szansą na zbudowanie przewagi gospodarczej w rywalizacji europejskiej i światowej”, podczas którego wskazał m.in. na nieprzystawanie europejskich przepisów dotyczących recyklingu do realiów rynkowych:

Wiadomo, że chcemy uczestniczyć w tym całym procesie, dążyć do neutralności klimatycznej (…), ale też chodzi o to, żebyśmy my (…) jako reprezentanci (…) przemysłów nie byli traktowani jak taki chłopiec do bicia. (…) Borykamy się z tak idiotycznym prawem, które (…) jeszcze niedawno nakazywało zbiórkę i recykling 65% chociażby paneli fotowoltaicznych w danym roku. (…) Wiadomo, że jest to niemożliwe, czyli wykreowała się szara strefa, a taka nieuczciwa konkurencja demotywuje do jakiegokolwiek dbania o klimat, energię, środowisko, bo w ogóle to wszystko nie ma sensu. (…) Pojawił się problem pomp ciepła, ale one dopiero pojawią się w recyklingu za 10,15, 20 lat.