28 lutego APPLiA wraz z 9 innymi organizacjami branżowymi wystosowała apel do polskiego rządu dotyczący sprzeciwu wobec propozycji ograniczenia produkcji i wykorzystania monomerów silikonowych D4, D5 i D6.

Komisja Europejska ogłosiła swój zamiar przedstawienia propozycji ograniczenia wykorzystywania D4, D5 i D61, poprzez włączenie ich do Załącznika B Konwencji Sztokholmskiej. Ponad 98% tych monomerów służy jako półprodukty w procesie wytwarzania polimerów silikonowych, bądź jako surowce do produkcji gum silikonowych, żeli i żywic.

Poprzez propozycję uznania monomerów silikonowych za trwałe zanieczyszczenia organiczne (ang. POPs – persistent organic pollutants), Komisja Europejska dąży do rozszerzenia przyjętych w rozporządzeniu REACH ograniczeń, tak by objęły one cały świat. Wyrażamy jednak obawę, że włączenie monomerów silikonowych D4, D5 i D6 do Konwencji Sztokholmskiej może zagrażać produkcji i wykorzystywaniu polimerów silikonowych, co będzie miało drastyczne konsekwencje dla strategicznych obszarów polskiej gospodarki, takich jak energetyka odnawialna i jądrowa, sektor automotive, produktów budowlanych, produkcji półprzewodników, ochrony zdrowia i obrony narodowej.

Sygnotariusze listu:
1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)
2. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM)
3. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Samochodowych (SDCM)
4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED
5. PORT PC – Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
6. Polski Związek Producentów Farb i Klejów (PZPFiK)
7. Stowarzyszenie Polskiego Przemysłu Lotniczego (SPPL)
8. Stowarzyszenie Grupy Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
9. Applia Polska – Związek pracodawców AGD
10. Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”