Ekspert z APPLiA Polska, pan Radosław Maj został wybrany Przewodniczącym nowego Komitetu Technicznego KT 327  do spraw wydajności materiałowej urządzeń związanych z energią przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Komitet KT 327 będzie współpracował z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym Elektrotechniki, CENELEC oraz Europejskim Komitetem Normalizacyjnym, CEN w zakresie opracowania nowych norm i dokumentów normalizacyjnych dotyczących aspektów wydajności materiałowej dla produktów związanych z energią objętych zakresem dyrektywy ekoprojektu 2009/125/WE. W ramach prac mają powstać standardy z wytycznymi do testowania urządzeń w zakresie m.in. trwałości, zdolności do recyklingu, czy ułatwień dla ponownego użycia sprzętu.

– Nowy Komitet zapewni Polsce udział przy tworzeniu unijnych norm w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego dla sprzętu elektrycznego. Będziemy chcieli dopilnować, aby powstające normy odpowiadały podstawowym kryteriom w standaryzacji, takimi jak wykorzystanie możliwych do zmierzenia parametrów oraz zapewnienie odtwarzalności badań, mówi Radosław Maj z APPLiA Polska.

Pobierz notatkę prasową w pdf