Rokrocznie konfederacja Pracodawcy RP nagradza szczególne osobowości życia polityczno-gospodarczego nagrodami Wektora i Super Wektora. Uroczyste rozdanie statuetek, po którym odbył się Bal Pracodawców, były okazją do przeprowadzenia rozmów z osobami kierującymi poszczególnymi ministerstwami, w szczególności odpowiedzialnymi za gospodarkę i cyfryzację, oraz z osobami reprezentującymi największe w Polsce przedsiębiorstwa. Podczas uroczystości Związek APPLiA Polska reprezentowany był przez Przewodniczącego Rady K. Pokutyckiego (laureata wektora) oraz Prezesa W. Koneckiego.