28 grudnia na portalu internetowym Teraz Środowisko ukazał się artykuł Wojciecha Koneckiego pt. „W 2024 r. branżę czeka gorąca dyskusja nad kształtem przyszłego systemu ZSEE” [LINK].

Oprócz tematu recyklingu dużego AGD, Prezes Zarządu APPLiA Polska porusza także zagadnienie nowych przepisów unijnych dotyczących środowiska oraz pisze o kondycji polskiej branży AGD u progu 2023 r.