7 marca w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbyła się II Łódzka Konferencja Przemysłowa – Industry Day 2. APPLiA Polska miała dużą przyjemność być partnerem tego wydarzenia.

Impreza odbyła się na trzech scenach, a na każdej z nich omówiono różne aspekty przemysłu – Ludzi, Maszyny i Przyszłość.

Głównymi poruszanymi na nich tematami były:

  • Człowiek – wyzwania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rola audytu psychologicznego w budowaniu zespołów oraz wykorzystanie AI do wsparcia inżynierów;
  • Maszyny – predictive maintenance, zarządzanie majątkiem technicznym oraz rola robotów w przemyśle przyszłości;
  • Przyszłość – przyszłość digitalizacji przedsiębiorstw, modele kształcenia zawodowego oraz sukcesy i wyzwania absolwentów uczelni technicznych.