W dniu 19 listopada 2021 r. odbył się nasz 8. Kongres serwisów AGD. W wydarzeniu udział wzięło łącznie 140 osób, w tym związanych z branżą napraw sprzętu AGD. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był autorski program APPLIA oraz Instytutu Rynku Elektroniki – Program doskonalenia umiejętności nowoczesnego Technika AGD. Program oraz Kongres są finansowane z Funduszy EOG w 2014-2021 w programie edukacja.
W ramach Kongresu serwisów AGD zaprezentowano narzędzia wypracowane w ramach Programu doskonalenia umiejętności Technika AGD: podręcznik-kompendium wiedzy, ćwiczenia ze scenariuszami lekcji dla szkół oraz platformę e-learningową.Wszystkie te elementy tworzą kurs Technik AGD adresowany do nowozatrudnianych pracowników serwisów AGD oraz szkół średnich, które podjęły współpracę w ramach naszego Projektu.
Celem projektu jest propagowanie zawodu wśród młodzieży oraz dostarczanie narzędzi edukacyjnych dla samych serwisów AGD.
Na początku spotkania przemysł oraz branżę AGD zaprezentował Prezesa APPLIA, W. Konecki. R. Maj oraz R. Uklański przedstawili projekt Technik AGD.  Uczestnicy mieli możliwość premierowego obejrzenia filmu promującego projekt, który ma zachęcać nauczycieli do zainteresowania się naszym Programem. Uczestników, osoby na co dzień pracujące w serwisach zostały zapoznane z zasadami rejestracji i korzystania z platformy e-learningowej dla nowozatrudnionych pracowników serwisów (prezentacja współautora platformy). Podczas spotkania obecni byli także przedstawiciele szkół, w których przeprowadzany jest pilotaż kursu Technik AGD w oparciu o ćwiczenia z projektu. Zaprezentowano wnioski z wdrażania projektu w szkołach podkreślając duże zainteresowanie ćwiczeniami w szkołach ze strony uczniów.
Podczas Kongresu uczestników zapoznano także z podstawową wiedzą z zakresu praw konsumenta, czyli umiejętnościami miękkimi, których braki wskazano w analizach projektowych. Ma to na celu dodatkowe wzmocnienie wagi tej wiedzy w kształceniu techników w punktach serwisowych. Prelegentkami tego tematu były pani mec. Dorota Karczewska oraz Anna Grzybowska z kancelarii prawnej WKB, która również objęła Kongres serwisów partnerstwem merytorycznym. Na koniec Kongresu zaprezentowało się Stowarzyszenie Serwisów AGD, PSSUD, które wspiera Projekt w pracach merytorycznych.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęło wydawnictwo InfoMarket /InfoProdukt – ogólnopolski magazyn dedykowany branży AGD w Polsce. W ramach współpracy magazyn umieści relacje z Kongresu oraz artykuł informujący o projekcie https://infomarket.edu.pl/
Program – https://applia.pl/wp-content/uploads/2021/12/Pr…