13 grudnia Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP28) zakończyła się porozumieniem zwiastującym „początek końca” ery paliw kopalnych. W wypracowanym dokumencie podkreślono palącą potrzebę potrojenia udziału odnawialnych źródeł energii i podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej do 2030 r.

Jednym z kluczowych sposobów na osiągnięcie tych celów jest zmotywowanie konsumentów do przyjęcia oszczędzających energię nawyków, takich jak modernizacja urządzeń gospodarstwa domowego i sieci energetycznej. Przyniosłoby to szereg korzyści takich jak obniżenie zużycia energii, oszczędność pieniędzy i wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym poprzez tworzenie surowców wtórnych.