12 grudnia w Q Hotelu we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie Puchar Recyklingu. Wydarzenie to było częścią 27. Kongresu ENVICON – odbywającej się corocznie największej w Polsce imprezy dotyczącej ochrony środowiska.

Wyróżnienie z rąk Wojciecha Koneckiego, Prezesa APPLiA Polska, oraz Krzysztofa Kawczyńskiego, przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, otrzymał w tym roku Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Orli Staw”. Nagrodę odebrał Jan Adam Kłysz, przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Konkurs Puchar Recyklingu organizowany jest przez firmę Abrys od 24 lat i ma na celu nagrodzenie najbardziej efektywnych systemów selektywnej zbiórki odpadów oraz działań inwestycyjnych i edukacyjnych, zmierzających do ograniczenia ilości odpadów.