Re-commerce (z ang. reverse commerce), określany również jako ,,hanel zwrotny”, polega na obrocie używanymi produktami, zazwyczaj na platformach internetowych. Obecnie tego typu działalność cieszy się coraz większą popularnością. W roku 2022/23 unijny rynek re-commerce wyceniono na 94 mld euro, a do 2025 r. oczekuje się wzrostu do 120 mld euro (wzrost o 27%). Przewiduje się, że w ciągu najbliższych trzech lat udział w rynku re-commerce (w porównaniu z e-commerce) wzrośnie z 12,3% do 14%.

Według danych Eurostatu, jednym z najszybciej rosnących strumieni odpadów w UE jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a oddawanych recyklingowi e-odpadów jest mniej niż 40%. Spowodowane jest to w głównej mierze tym, że obecny rynek opiera się raczej na handlu nowo wyprodukowanym sprzętem. Rozwój rynku re-comerce jest ogromną szansą na poprawę sytuacji.

Źródło oryginału: Cross-Border Commerce Europe, polskie tłumaczenie – własne

Źródło grafiki: www.europarl.europa.eu