NFOŚiGW, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ogłosił istotne dla producentów pomp ciepła i klimatyzacji zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Zaczną one obowiązywać od 22 kwietnia 2024 r. W ramach okresu przejściowego producenci i importerzy muszą dostarczyć dla każdego modelu raporty potwierdzające nowe obowiązki. Te z kolei muszą zostać sprawdzone i zatwierdzone przez Instytut Ochrony Środowiska najpóźniej do 13 czerwca, czyli do końca okresu przejściowego. Od tego momentu kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być tylko pompy ciepła, a także kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet wpisane na  listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na tej liście będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. Wynik tych badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i na etykiecie energetycznej danego urządzenia. Wymóg przedłożenia wspomnianych dokumentów nie dotyczy kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, które już zostały wpisane na listę ZUM.

Beneficjenci natomiast będą mogli uzyskać najwyższy poziom dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku. Ponadto beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Wyciąg z wymogów technicznych dot. pomp ciepła zawartych w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do programu „Czyste Powietrze”