22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas Szczytu Ziemi w 1992 r. Ideą obchodów tego święta jest unaocznienie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną państw oraz przypomnienie, iż ponad miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej.

Słodka woda, która nadaje się do picia (tj. pozbawiona zanieczyszczeń i drobnoustrojów) stanowi jedynie 2,5% zasobów wody na Ziemi. Jej oszczędzanie jest o tyle ważne, iż przestała ona być zasobem odnawialnym – jej zużycie jest szybsze niż odtwarzanie (m.in. poprzez uzdatnianie w oczyszczalni ścieków). Mając ten fakt na uwadze APPLiA Polska chce przypomnieć, iż poprzez właściwe korzystanie ze sprzętu AGD możemy przyczynić się do zmniejszenia zużycia tego cennego surowca.

Słysząc połączenie „AGD” i „woda”, pierwszym skojarzeniem większości osób będzie najprawdopodobniej pralka lub zmywarka. Skupmy się na oszczędności zasobów tej drugiej. Już sam wybór tego urządzenia i rezygnacja ze zmywania ręcznego pozwala nam na duże oszczędności. Mycie naczyń w najnowszych zmywarkach pozwala na zużycie do 10 razy mniej wody w porównaniu do mycia ręcznego. Do tego należy doliczyć oszczędności energii na podgrzanie niezużytej wody. W miastach, gdzie opłata za odpady liczona jest od zużycia wody to także pewna oszczędność w kosztach usług ich odbierania.

W polskich domach znajduje się już ok. 7 milionów zmywarek (1/2 gospodarstw domowych). Rocznie pozwalają one na zaoszczędzenie ok. 140 mln m3 wody (0,14 km 3). To 46 tysięcy basenów olimpijskich rocznie oraz prawie tyle ile wynoszą maksymalne roczne moce przepustowości oczyszczalni Czajka w Warszawie. Oszczędności z trzech lat mogłyby wypełnić zbiornik Solina, a po pięciu latach – Jezioro Śniardwy. Roczna oszczędność z tytułu energii na ogrzanie niewykorzystanej wody to aż 2 TWh.

Korzystając ze zmywarki pamiętaj o tym by:

  • Nie płukać naczyń przed włożeniem ich do zmywarki. Aby maksymalnie wykorzystać cykl zmywania, zeskrob z nich resztki jedzenia i wyrzuć je do kosza przed włożeniem ich do urządzenia.
  • Używać zmywarki tylko przy pełnym załadunku. Gdy już to uczynisz zwróć uwagę, by przedmioty w koszach nie stykały się ze sobą i nie zasłaniały się.

Równie ważne co właściwe korzystanie ze zmywarki jest jej prawidłowa konserwacja. Ważne jest, aby czyścić filtr tak często, jak wskazano w instrukcji obsługi. Jeśli nie jest on czysty, naczynia będą gorzej zmywane. Warto także co jakiś czas przemyć elementy myjące, takie jak łopaty czy dysza. Odkładający się na nich osad może bowiem negatywnie wpływać na efektywność mycia.

Jak oszczędzać z AGD – Etykieta Energetyczna