90% zużytego sprzętu AGD jest poddawana recyrkulacji, dlatego też z dumą obchodzimy dziś Światowy Dzień Recyklingu.

Święto to ma szczególne znaczenie dla branży AGD, która inwestuje najwięcej w system recyklingu zużytego sprzętu w Polsce spośród wszystkich sektorów urządzeń elektrycznych. Tylko w ostatnich trzech latach koszty związane z finansowaniem zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu przez wszystkich producentów urządzeń elektrycznych w Polsce sięgnęły 1 mld zł. Sam rynek tworzą jedne z najnowocześniejszych zakładów przetwarzania w całej Europie w większości z polskim kapitałem.

Liczby dotyczące elektrorecyklingu w Polsce robią wrażenie – rocznie zbieranych jest ponad pół miliona ton zużytego sprzętu, co przekłada się na 14 kg elektrośmieci na jednego mieszkańca. Ponadto obecnie Polska jest jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, które w 100% wypełniają unijny wymóg zbierania zużytego sprzętu na poziomie 65% masy. Tylko w ostatnich czterech latach sprzedano w Polsce około 4,7 mln ton nowych urządzeń elektrycznych. W tym samym czasie zebrano i przetworzono ponad 2 mln ton elektroodpadów. W ciągu 18-stu lat funkcjonowania całego systemu w Polsce sprzedało się ponad 12 mln ton nowych urządzeń. Ich producenci i importerzy sfinansowali zbiórkę i recykling około 4,5 mln ton.

W strukturze zużytego sprzętu coraz większą ilość stanowią panele fotowoltaiczne. W 2022 r. zainstalowano ich ponad 11 kg na jednego mieszkańca. To ok. 33% wszystkich urządzeń podlegających pod wymogi elektrorecyklingu. AGD z szacowaną przez APPLIA Polska masą sprzedaży stanowi obecnie ok. 27% wprowadzenia wszystkich nowych urządzeń elektrycznych.

W recyklingu AGD wskaźnik odzysku surowców jest jeszcze wyższy i sięga nawet do ok. 90%. Przykładowo, w 2023 r. zebrano 230 tys. ton zużytego sprzętu AGD, z którego odzyskano 205 tys. ton surowców.

W przypadku AGD w wielu kategoriach do systemu elektorecyklingu trafia ponad 70% masy urządzeń sprzedawanych 10 czy 15 lat temu. Niestety, system wyśrubowanych poziomów zbierania w połączeniu z nierealistyczną metodologią wyliczania poziomów od masy sprzedaży w ostatnich trzech latach doszedł do granic swoich możliwości. Według naszych szacunków w roku 2024 producenci np. lodówek będą musieli zebrać ok. 66 tys. zużytych chłodziarek. To 90% masy wszystkich sprzedanych urządzeń 10 lat temu. Patrząc na inne kategorie, do zebrania jest odpowiednio 85% masy pralek sprzedanych przed dekadą, 120% zmywarek, 104% mikrofalówek czy 1 006% suszarek do ubrań.

W tym miejscu warto wspomnieć również, iż APPLiA Polska jest największym udziałowcem ElektroEko S.A. – największej organizacji odzysku ZSEE w Polsce, będącej jedyną organizacją w tym sektorze działającą na zasadach not for profit. Wszelkie pozyskane przez nią środki finansowe przeznaczane są na realizację przejętych od klientów zobowiązań, a także prowadzenie kampanii edukacyjnych i tworzenie systemu zbierania ZSEE gwarantującego wykonanie obowiązków ustawowych. Flagowym projektem edukacyjnym ElektroEko jest Moje Miasto Bez Elektrośmieci, który od ponad dekady jest stale obecny w tysiącach szkół w Polsce. To także wielki sukces producentów i importerów będących klientami tej organizacji.