Unijni decydenci osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie finalnego brzmienia przepisów regulujących sprzedaż urządzeń i systemów wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Act). Dzięki niemu Europa stanie się pierwszym kontynentem z jasnymi zasadami korzystania z tej technologii. Nowe Rozporządzenie w sprawie Sztucznej Inteligencji wprowadza niestety wiele niejasności dla producentów urządzeń. Przez zawarte w niej luki prawne sprzęt AGD może zostać zakwalifikowany jako urządzenia wysokiego ryzyka.

„Mamy porozumienie, ale czy to wszystko, co chcieliśmy osiągnąć? Nasz sektor jest zaniepokojony doborem kryteriów do określania systemów sztucznej inteligencji. Na skutek zaproponowanych w regulacji wytycznych, sprzęt AGD może zostać zakwalifikowany jako urządzenia wysokiego ryzyka bez uzasadnionych i obiektywnych powodów”, stwierdza Prezes APPLiA, Wojciech Konecki.

Unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji to dopiero początek podróży w kierunku zgodności z AI.

Zgodnie z tzw. AI Act urządzenia, dla oceny bezpieczeństwa których jakiekolwiek inne przepisy UE wymagają udziału laboratorium zewnętrznego, automatycznie uznawane są za produkty wysokiego ryzyka. W większości przypadków ocena bezpieczeństwa AGD dokonywana jest przy udziale laboratoriów wewnętrznych samych producentów.  Obowiązująca od kilku lat tzw. dyrektywa radiowa wprowadza wymóg potwierdzenia cyberbezpieczeństwa produktów w procedurze samooceny w oparciu o dedykowane normy zharmonizowane. Jednak w przypadku braku tych norm, których faktycznie brakuje ze względu na przeciągający się proces ich tworzenia, dyrektywa radiowa automatycznie wymaga oceny przez jednostkę zewnętrzną. Luka w AIA dla naszego przemysłu polega na tym, że w przypadku braku zharmonizowanych norm dla dyrektywy radiowej (Radio Equipment Directive) sprzęt AGD, który wykorzystuje systemy sztucznej inteligencji jako element bezpieczeństwa, byłby automatycznie klasyfikowany jako urządzenia wysokiego ryzyka. Niestety takie normy jeszcze nie powstały i raczej nie powstaną przed terminem wejścia w życie obowiązków AIA dla sprzętu AGD

Zapewnienie równowagi między bezpieczeństwem a innowacyjnością ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia zdolności Europy do konkurowania na arenie międzynarodowej. Po właściwym opracowaniu wspomniane przepisy mogą być znaczącą siłą napędową dla wdrażania sztucznej inteligencji i innowacji w Europie. Dyskusje techniczne będą miały kluczowe znaczenie dla rozwiązania wszystkich niejednoznacznych kwestii i zapewnienia rozwoju pozytywnej regulacji zarówno dla konsumentów, jak i przemysłu. Położą one również podwaliny pod współpracę transatlantycką w celu pomyślnej kapitalizacji sztucznej inteligencji w Europie.