W naszym biurze gościliśmy dzisiaj przedstawiciela WEEELabex. To instytucja koordynująca certyfikację w całej Unii Europejskiej poprawności przetwarzania zużytego sprzętu w oparciu o normy CENELEC. W Polsce działają obecnie tylko dwie firmy, które są audytowane w oparciu o te standardy. WEEELabex jest zainteresowany propagowaniem systemu certyfikowania wśród polskich firm przetwarzających elektroodpady.

WEEELabex  to organizacja powołana do życia w ramach unijnego projektu koordynowanego przez organizację WEEE Forum oraz współfinansowanego przez unijny program ochrony środowiska, LIFE+. Projekt wypracował standardy przetwarzania kluczowych frakcji elektroodpadów oraz zasady audytowania firm wraz z systemem certyfikacji. Stworzone standardy, praktycznie na zasadach 1:1, zostały w następnych latach przyjęte przez CENELEC, unijną instytucję odpowiedzialną za normy. Dzisiaj WEEELabex zapewnia audyty i certyfikację w oparciu o serię norm CENELEC, EN 50625 ds. przetwarzania zużytego sprzętu.