Od 14 grudnia Komisja Europejska udostępniła rejestr EPREL, czyli bazę w której producenci i importerzy sprzętu z etykietami powinni rejestrować wprowadzane na rynek nowe modele.

W celu wsparcia producentów i importerów, APPLiA Home Appliance Europa oraz krajowe stowarzyszenia, w tym APPLiA Polska przeanalizowały konkretne akty delegowane dotyczące etykietowania energetycznego stworzone na mocy dyrektywy UE / 2010/30. W efekcie stworzono szablony precyzujące wymogi prawne dotyczące dokumentacji technicznej dla każdej z ponad 20 grup produktowych podlegających pod EPREL.

Więcej na naszej stronie poświęconej EPREL https://applia.pl/tematy/efektywnosc-energetyczna/eprel/